ram intro1

Certifikáty

certifikat Firma má od roku 2009 zavedený systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 v odbore Montáž, opravy a revízie plynových zariadení. Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení. Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb a systém kvality vo zváraní podľa STN EN ISO 3834-3

Logo spp

Aliančný partner SPP

Spoločnosť REMONTA, spol. s r.o. je od roku 2005 aliančným partnerom SPP.“Alianční partneri SPP predstavujú skupinu externých spoločností, ktoré spĺňajú náročné odborné kritériá SPP ...
viac informácií

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť REMONTA, spol. s r.o. poskytuje komplexnú dodávku výrobkov a služieb pre oblasti inštalácie a prevádzky plynu, ústredného kúrenia, zdravotechniky a solárnej techniky. ...
viac informácií