ram intro1

Zdravotechnika

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby pre zdravotechniku. Projektovú dokumentáciu, kompletnú dodávku a montáž vonkajšej a vnútornej kanalizácie, vonkajšieho a vnútorného vodovodu z pozinkovaných, plastových alebo medených rúr.

Ďalej zriaďovacie sanitárne predmety, domáce vodárne a automatické stanice na zvyšovanie tlaku vody. Tak isto ponúkame úpravne pitnej vody, ponorné čerpadlá kalové ako aj na pitnú vodu, vodomery, hydranty a rôzne iné doplnky.

Logo spp

Aliančný partner SPP

Spoločnosť REMONTA, spol. s r.o. je od roku 2005 aliančným partnerom SPP.“Alianční partneri SPP predstavujú skupinu externých spoločností, ktoré spĺňajú náročné odborné kritériá SPP ...
viac informácií

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť REMONTA, spol. s r.o. poskytuje komplexnú dodávku výrobkov a služieb pre oblasti inštalácie a prevádzky plynu, ústredného kúrenia, zdravotechniky a solárnej techniky. ...
viac informácií