Naše služby

ZeMný plyn

Spoločnosť REMONTA, spol. s r.o. poskytuje v oblasti plynoinštalácie komplexné služby zahrňujúce projektovú dokumentáciu, dodávku produktov, montáž ako aj ich záručný a pozáručný servis.

 • vonkajšie rozvody plynu NTL, STL a VTL
 • vnútorné rozvody plynu pre občiansku vybavenosť a priemyselné využitie
 • stredotlakové a vysokotlakové regulačné stanice plynu 
 • propán-butánové rozvody a zásobníkové stanice plynu
 • odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
 • rozvody technických plynov
 • servis plynových zariadení

Zdravotechnika

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby pre zdravotechniku. Projektovú dokumentáciu, kompletnú dodávku a montáž vonkajšej a vnútornej kanalizácie, vonkajšieho a vnútorného vodovodu z pozinkovaných, plastových alebo medených rúr.

Realizujeme dodávku a montáž zariaďovacích sanitárnych predmetov, domáce vodárne a automatické stanice na zvyšovanie tlaku vody. Takisto ponúkame úpravne pitnej vody, ponorné čerpadlá kalové, čerpadlá na pitnú vodu, vodomery, hydranty a rôzne iné doplnky.

 

 

Servis

Odovzdaním diela sa náš záujem o zákazníka nekončí. Naša spoločnosť kladie vysoký dôraz na spokojnosť zákazníka. Poskytujeme kvalitný záručný a pozáručný servis, ako aj širokú škálu doplnkových služieb.

 • záručný a pozáručný servis plynových zariadení
 • uvedenie do prevádzky a pravidelné ročné prehliadky spotrebičov
 • mechanické a chemické čistenie kotlov
 • kontrola a nastavenie zabezpečovacích a regulačných prvkov
 • nastavenie a optimalizácia spaľovacích procesov prístrojmi TESTO
 • rekonštrukcie a opravy kotolní a ich revízie
 • odborné prehliadky a skúšky podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. o vyhradených tlakových, plynových a elektrických zariadeniach

Ústredné kúrenie

Naša spoločnosť poskytuje komplexné riešenia pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie, inštalácie, dodávke, montáži, ako aj záručnom a pozáručnom servise ústredného kúrenia.

 • teplovodné, horúcovodné a parné kotly
 • plynové kondenzačné a nízkoteplotné kotly
 • kotly na biomasu (drevo, štiepka, pelety, uhlie)
 • slnečné kolektory
 • tepelné čerpadlá
 • podlahové a radiatorové vykurovanie 
 • vykurovanie teplovzdušnými a sálavými jednotkami
 • hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného vykurovania a teplej úžitkovej vody
 • výmenníkové stanice tepla a úpravne vôd pre vykurovacie systémy
 • odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
 • servis vykurovacích zariadení

Solárna technika

 • Ponúkame alternatívne riešenia ako doplnkový zdroj energie pre domácnosti alebo firmy. Neustále sa zdokonaľujúce technológie umožňujú čím ďalej tým efektívnejšie využitie solárnej energie. Využívanie tohto bezplatného a neobmedzeného zdroja energie je ohľadulné k životnému prostrediu a ideálnym ekonomickým riešením. Ponúkame tie najkvalitnejšie systémy od renomovaných spoločností Vaillant Group Slovkia, s.r.o, Viessmann  s.r.o a iných výrobcov.
 • solárne systémy pre ohrev teplej úžitkovej vody
 • solárne systémy pre podporu vykurovania

 

Maloobchodný predaj

 • Predaj materiálov na rozvody vody, kanalizácie, kúrenia, plynu
 • Zariaďovacie predmety: závesné WC, kombi WC, umývadlá, sprchovacie kúty, sprchovacie žľaby, vodovodné batérie
 • Vykurovacie telesá
 • Systémy podlahového vykurovania
 • Armatúry, guľové ventily, spätné klapky, filtre, úpravne vody,
 • Plynové kotle, kotly na pevné palivo (drevené, uhlie, pelety), elektrokotle
 • Rôzne druhy stavebného náradia
 • Farby – drevo, kov, farby na vnútorné maľby
 • Spojovací materiál